"EKOLOGOS, o.p.s."

 

 

O společnosti

Ekologos, o.p.s. je společnost se sídlem na adrese Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou. Zaměřuje se na neziskové iniciativy v duchu konceptu trvalé udržitelnosti. Vždy však s racionálním základem. Odtud i název, který je složeninou slov „eko" (šetrný k životnímu prostředí) a „logos" (rozum). Barvy i řešení loga odpovídají jak konceptu trvalé udržitelnosti (modrá symbolizuje vodu, zelená přírodu), tak aspektu racionality (nekomplikovanost loga).

Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Ředitelem společnosti je JUDr. Jan Šmidmayer. Jménem správní rady jedná její předseda a v jeho nepřítomnosti též jím pověřený člen správní rady. Ředitel jedná samostatně za společnost, a to v rozsahu pověření správní radou obsaženého ve statutu společnosti s výjimkou případů, kdy podle zákona nebo statutu dává souhlas či jedná pouze správní rada.

Společnost Ekologos poskytuje tyto obecně prospěšné služby:

- ochrana přírody v kontextu rozvoje místních komunit,
- podpora rozvoje ekologicky šetrných forem cestovního ruchu (agroturistika, cykloturistika, pěší turistika atd.),
- zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů samospráv,
- posílení principu participace občanů na tvorbě strategických plánů a koncepcí,
- prosazování myšlenky trvalé udržitelnosti do všech způsobů rozhodování,
- posílení spolupráce s podnikateli při přípravě rozvojových projektů.

Vedle toho realizuje též tuto doplňkovou činnost:

- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.